Podporuji

Jedno úsloví praví, že kam investujeme svůj čas a finanční prostředky, tam je naše srdce. Mně leží na srdci dva projekty, o které se zajímám a také je finančně podporuji. Prvním projektem je ALIJA FRANCIE, který zaštiťuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). Druhým projektem je CfaN – CHRIST FOR ALL NATIONS (Kristus pro všechny národy). Pokud máte zájem si přečíst více a společně se mnou tyto projekty finančně podpořit, podrobné informace najdete níže.

PRVNÍ PROJEKT – ALIJA FRANCIE

israel_flagPřibývající útoky vůči Židům, židovským obchodům, školám či židovským institucím ve Francii nenechávají nikoho v klidu. Nejedná se přitom o něco nového, taková situace trvá ve Francii již několik let.

Synagogy, židovská muzea a komunitní centra jsou vesměs vybaveny rámy s detektory kovů, vchody hlídají ozbrojené stráže. Židovské školy a školky jsou obrněné jako pevnosti. Přesto strach a obavy narůstají.

Židé, kteří našli před několika staletími ve Francii svůj domov, ji nyní chvatně opouštějí. V roce 2014 se 50.000 francouzských Židů zajímalo u Židovské agentury, která zajišťuje vystěhování do Izraele (alija) o podrobné informace. Francii tak opustilo v roce 2014 asi 7.000 Židů, o rok později to bylo 8.000 lidí.

alijah_1Všeobecně se má za to, že francouzští Židé jsou bohatí a žádnou pomoc nepotřebují. Pravdou je, že téměř tři čtvrtiny francouzské židovské komunity čítající 550.000 členů pochází z rodin, které před dvěma generacemi uprchly ze severní Afriky. Mnozí z nich dosud žijí v chudých poměrech v okrajových čtvrtích spolu s muslimskými přistěhovalci, kteří přišli ze stejných zemí – Maroka, Alžírska nebo Tuniska. Právě tito Židé se necítí bezpečně a mají o vystěhování do Izraele největší zájem.

Židovská agentura financuje semináře pro zájemce o vystěhování, dopravu na letiště, letenky, náklady na absorpci v Izraeli a další výdaje spojené s procesem migrace. Židovská agentura odhaduje, že výdaje na jednoho člověka jsou 1.100 dolarů. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v roce 2015 ujistil Židy žijící v Evropě, že Izrael je připraven je přijmout, protože: „Izrael je vaším domovem.“

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) je dostatečnou zárukou, že se finanční dary dostanou na své místo. Naše finanční podpora umožní francouzským Židům, aby se nejen přestěhovali, ale také mohli začít nový život tam, kde budou vítáni a kde je jejich domov – v Eretz Jisrael.

 Projekt: Alija Francie

Číslo účtu: 3747530257
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: 114

Další informace najdete zde:

Článek „Help French Jews Make Aliyah“ je dostupný na International Christian Embassy Jerusalem zde: https://us.icej.org/french-aliyah

Článek „Jak se zapojit“ je dostupný na webu ICEJ Praha zde: http://icej.cz/lang_cs/clanek/2/10/

Článek „Děs z teroru. Tisíce Židů na odchodu z Francie do Izraele“, 17. ledna 2015, je dostupný na serveru Týden.cz zde: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/des-z-teroru-tisice-zidu-na-odchodu-z-francie-do-izraele_330463.html

Článek „Židé v Evropě nejsou v bezpečí, Izrael je vyzývá k emigraci“, 15. února 2015, je dostupný na serveru Novinky.cz zde: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/361730-zide-v-evrope-nejsou-v-bezpeci-izrael-je-vyzyva-k-emigraci.html

Článek „Z Francie letos odešlo do Izraele téměř osm tisíc Židů. Kvůli strachu z antisemitismu a zhoršující se bezpečnosti“, 29. prosince 2015, je dostupný na serveru Hospodářských novin zde: http://zahranicni.ihned.cz/blizky-vychod/c1-65034180-z-francie-letos-odeslo-do-izraele-temer-osm-tisic-zidu-kvuli-strachu-z-antisemitismu-a-zhorsujici-se-bezpecnosti

Článek „Židé se ve Francii necítí bezpečně, ve velkém emigrují“, 23. ledna 2016, je dostupný na serveru Novinky.cz zde: https://www.novinky.cz/zahranicni/392671-zide-se-ve-francii-neciti-bezpecne-ve-velkem-emigruji.html

Článek „Židé v 21. století utíkají před pogromy z Francie jako za Hitlera; Viníci – Invazní migranti“, 26. ledna 2016, je dostupný na serveru Vlastenecké noviny.cz zde: http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=154280

 

DRUHÝ PROJEKT – CfaN – CHRIST FOR ALL NATIONS (Kristus pro všechny národy)