“Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel
ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. A toto vám bude za znamení: naleznete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.”
Lukášovo evangelium 2,10 – 12 (Bible 21)