“Den bez smíchu je promarněný den.
Charlie Chaplin